POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CLICKTRANS

1. W czasie korzystania z Serwisu Internetowego Clicktrans (dalej jako Clicktrans), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Clicktrans przez Administratora Danych Osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Clicktrans w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Michał Brzeziński prowadzący działalność pod firmą: „IQSC Solutions” Michał Brzeziński pod adresem Gdynia (81-519) ul. Powstania Styczniowego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 586-221-66-05, REGON: 221205870, zwany dalej ADO.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe zbierane w Clicktrans są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Clicktrans, a dotyczących Użytkowników Clicktrans. ADO z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Clicktrans.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO
w ramach Clicktrans.

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Clicktrans.

9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Clicktrans naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Clicktrans, Użytkownik po zalogowaniu się w Clicktrans może zmienić wybrane dane.

11. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

14. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Clicktrans obciążających serwer.

15. Okazjonalnie w Clicktrans organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

16. Podczas przeglądania stron internetowych Clicktrans są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Clicktrans.

17. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Clicktrans indywidualnie każdemu Użytkownikowi oraz tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Clicktrans korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymać sesje Użytkownika Clicktrans (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Clicktrans ponownie wpisywać loginu i hasła; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.
Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.

Stosowane są natępujące Cookies:

Nazwa  Cookie Czas istnienia: Cel

 
Własne/podmiotów trzecich Dostawca
PHPSESSID Do wylogowania
Przechowuje informacje o sesji użytkownika. Jest aktywne podczas trwania sesji.

 


              
własne Clicktrans
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz

 
od 1 do 2 lat Google Analytics

Clicktrans używa Google Analytics, aby dowiedzieć się jak użytkownicy korzystają z Clicktrans, które strony są najczęściej oddwiedzane. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Jeśli nie chcesz przekazywać danych do
If you want to stay out of Google Analytics możesz pobrać dodatek do swojej przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 


 
podmiot trzeci Google, Inc.
__zlcmid,
__zlcprivacy
1 rok Zopim Live Chat

Clicktrans używa Zopim do oferowania swoim użytkownikom czatu online w celach wsparcia dla użytkowników. Zopim wymaga dwóch cookies: pierwsze przechowuje Zopim Live Chat ID do identyfikacji podczas wizyty. Drugie przechowuje preferenncje użytkowika dotyczące wyłączenia czatu.
Więcej informacji w Polityce Prywatności Zopim:
 https://www.zopim.com/privacy 
 

 
podmiot trzeci Zendesk, Inc.
optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments, bucket_map
end_user_id
 
1 rok Optimizely

Clicktrans uzywa Optimizely, aby dowiedzieć się jak użytkownicy korzystają ze stron Clicktrans.
Third Optimizely, Inc.


18.
ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Clicktrans, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Clicktrans do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Clicktrans, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Clicktrans.

19. ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych
w celu popularyzacji Clicktrans za pomocą serwisów społecznościowych.

20. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

21. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień w popularnych przeglądarkach możnna znaleźć na poniższych stronach:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?source=gsearch&hl=en
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


22. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Clicktrans.