Polska na 2 miejscu w transporcie ładunkówWedług danych GUS „Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013” Niemcy są liderem w wykonanej pracy przewozowej (307 mln tonokilometrów), na drugim miejscu jest Polska (222,3 mln tonokilometrów) a za nimi Hiszpania (199,2 mln tonokilometrów).

81,3% przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej zajmuje się transportem drogowym. W Polsce działają tysiące firm transportowych. Do tej pory brakowało uregulowania kwestii jakości pracy przewoźnika, szczególnie w przypadku usług transportowych zlecanych przez osoby prywatne. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i wprowadziliśmy zestawienie oparte na rzetelnych danych,
bazujących na faktycznie zrealizowanych usługach - tłumaczy Michał Brzeziński, współtwórca serwisu Clicktrans.pl.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku i wymaganiom klientów, giełda transportowa Clicktrans.pl wprowadziła na rynek nowy system odznaczeń dla przewoźników. Wyróżnienie Super Przewoźnik jest
dedykowane najbardziej zaufanym i sprawdzonym firmom transportowym na rynku. Tytuł Super Przewoźnik jest wskaźnikiem szczególnego zaufania klienta, wysokiego standardu obsługi oraz solidnego doświadczenia w transporcie.
Więcej>>