Sieć metodą na CO2

 
Chrońmy Klimat o Clicktrans.pl: Wolne przebiegi i ekologiczny transport    

Sieć metodą na CO2

Główny Urząd Statystyczny w Polsce, w oparciu o badania przeprowadzone w 2008 roku wśród firm transportowych zatrudniających co najmniej 9 pracowników określił, że tzw. ”puste przebiegi” stanowią ogółem 24% przebiegów pojazdów w transporcie samochodowym. W transporcie krajowym wskaźniki te są dużo wyższe i wynoszą 35%, a dla transportu międzynarodowego 13%.

Według raportu GUS („Transport – wyniki działalności w 2008r”) w 2008 roku transport samochodowy stanowił ogółem 80,9% przewozu ładunków w Polsce, a samych samochodów ciężarowych było zarejestrowanych w Polsce ponad 2,8 mln. Jak podaje raport ING „Rynek transportu i logistyki w Polsce z 2007 roku” rynek usług transportowych jest w Polsce bardzo rozdrobniony a firmy zatrudniające więcej niż 9 osób realizują niespełna 10% przewozów. Jednocześnie z każdym rokiem przybywa nowych samochodów i rosną wymagania rynkowe w stosunku do usług transportowych: zleceniodawcy oczekują, aby transport odbywał się w większym tempie, a towar musi być dostarczony tu i teraz, nie zważając na konsekwencje.

(...)

Kolejnym ważnym problem, który dotyka rynek transportu jest problem tzw. „pustych przebiegów”. Główny Urząd Statystyczny w Polsce, w oparciu o badania przeprowadzone w 2008 roku wśród firm transportowych zatrudniających co najmniej 9 pracowników określił, że tzw. ”puste przebiegi” stanowią ogółem 24% przebiegów pojazdów w transporcie samochodowym. W transporcie krajowym wskaźniki te są dużo wyższe i wynoszą 35%, a dla transportu międzynarodowego 13%. Bardzo duża ilość pustych przebiegów w Polsce świadczy o nieoptymalnym wykorzystaniu parku samochodów w skali całego kraju. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest rozdrobniona struktura firm transportowych. Sposobem na polepszenie obecnej sytuacji z pewnością jest umożliwienie firmom transportowym dostępu do jak największej liczby aktualnych zleceń. Pozwala to na wykonanie dodatkowych zleceń za pomocą pojazdów, które i tak muszą pokonać podobną trasę. Tego rodzaju optymalizacja wykorzystania parku pojazdów w skali globalnej pozwala na redukcję bezproduktywnego zużycia paliwa, podwyższenie rentowności firm transportowych, bardziej efektywne wykorzystanie sieci Polskich dróg (mniejsze korki) oraz zmniejszenie emisji spalin.

Jednym z rozwiązań problemu tzw. „pustych przebiegów” są serwisy aukcyjne usług transportowych. Niedawno powstała w Polsce pierwsza strona internetowa tego typu - clicktrans.pl. „Idea takich serwisów jest zaskakująco prosta: użytkownik wystawia przedmiot do transportu np. motor czy meble, a następnie czeka aż przewoźnicy (firmy transportowe lub osoby prywatne), którzy akurat jadą daną trasą sami się do niego zgłoszą i dzięki formie „aukcji w dół”, umożliwią uzyskanie najkorzystniejszej oferty” - mówi twórca clicktrans.pl Agnieszka Korzeniewska. Rosnące zainteresowanie serwisem wskazuje, że firmy transportowe potrzebują miejsca, gdzie mogą szybko i skutecznie skomunikować się z ewentualnymi klientami, zapewniając sobie ładunek na trasę powrotną.

(...)