Transport w Polsce emituje coraz mniej dwutlenku węgla

EkoGroup: Transport w Polsce emituje coraz mniej dwutlenku węgla
Transport w Europie opiera się w 94% na ropie oraz produktach ropopochodnych a prawie 84% ropy jest importowana. Komisja Europejska szacuje, że dzienny koszt importu tej ropy do Unii Europejskiej wynosi 1 miliard euro a sam transport jest drugim na świecie największym użytkownikiem energii (po przemyśle). Aby zatrzymać energochłonność transportu Komisja Europejska w swojej strategii „Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” określiła jako cel obniżenie o 60% emisji CO2 w transporcie do 2050 r. Strategia dotycząca sektora transportu ma na celu stopniowe zastępowanie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury. Celem tej strategii są również oszczędności w kosztach przywozu ropy. Do osiągnięcia tych celów przyczynić mają się między innymi pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi.