Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 Cat (European shot-hair)
Numer ogłoszenia: 2086893