Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 fox terrier
Numer ogłoszenia: 6004418