Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 paleta do Wilna
Numer ogłoszenia: 2014658