Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 paleta euro
Numer ogłoszenia: 4558469