Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 rower szosowy
Numer ogłoszenia: 2016647