Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 tuba w środku wędka i doklejone do tuby mały karton z metalową obręczą i siatką
Numer ogłoszenia: 2639368