Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 yorkshire terrier
Numer ogłoszenia: 4839018