Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 10-12 large boxes, 1 mattress, one cheval mirror, 2 paintings (not framed)
Numer ogłoszenia: 5415818