Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 11 belek stalowych
Numer ogłoszenia: 5403326