Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 15 palet euro
Numer ogłoszenia: 2011634