Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 18m3
Numer ogłoszenia: 1876361