Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1paleta z Holandi
Numer ogłoszenia: 1249642