Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2-3 torby
Numer ogłoszenia: 5406774