Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2 pokoje
Numer ogłoszenia: 4713620