Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2 rowery.
Numer ogłoszenia: 1978034