Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 2 szczury w klatce (samice)
Numer ogłoszenia: 1481192