Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 20
Numer ogłoszenia: 4918862