Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 208
Numer ogłoszenia: 5962940