Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 22 maszyn z SI Vransko
Numer ogłoszenia: 4898066