Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 22 tonn. rury
Numer ogłoszenia: 2012324