Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 24 tony
Numer ogłoszenia: 5268598