Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 30 palet euro
Numer ogłoszenia: 2009465