Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 4-5 europalet
Numer ogłoszenia: 2252559