Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 4 europalety z Włoch
Numer ogłoszenia: 2014454