Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 4 gatos
Numer ogłoszenia: 5249930