Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 4 kartony
Numer ogłoszenia: 4832336