Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 4 obrazy
Numer ogłoszenia: 2009171