Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 42 Spindle Drive IP24 2UQ
Numer ogłoszenia: 3000504