Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 5m3 ziemi z ogródka
Numer ogłoszenia: 6071176