Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 6 palet
Numer ogłoszenia: 2009069