Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 79112 Freiburg - do Częstochowy
Numer ogłoszenia: 1272192