Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 86859 Igling - do Częstochowy
Numer ogłoszenia: 1263542