Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Bradford BD10 0JT do CM16 6HR
Numer ogłoszenia: 2012027