Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: bus do przewiezienia
Numer ogłoszenia: 1200732