Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Dom mobilny
Numer ogłoszenia: 2012912