Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Francja -Polska
Numer ogłoszenia: 1463532