Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Frigorífico
Numer ogłoszenia: 6073422