Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Gata x 1, Gato x 1
Numer ogłoszenia: 7581754