Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: gilotyna ramiarska
Numer ogłoszenia: 2015798