Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kalisz - Hasbergen Gaste
Numer ogłoszenia: 1484622