Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kępno - Anglia
Numer ogłoszenia: 1482482