Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kitchen dresser
Numer ogłoszenia: 6435335