Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Koparka gasienicowa
Numer ogłoszenia: 4723020