Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kosiarka bijakowa
Numer ogłoszenia: 5233374