Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Krajzega ze Słubic do Warszawy
Numer ogłoszenia: 1268232