Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Kredens
Numer ogłoszenia: 5127210